دانلود مد کامیون Scania RSJ در بازیEURO truck simulator

Scania Scania RSJ truck

پس از دانود مد آن را از حالت رر(فشرده)در بیاورید و در Documentsو سپس در پوشه Euro Truck Simulator 2و بد در پوشه modبریزید

لینک دانلود

حجم:51.36mg

 

Volvo FM13 tandem Volvo tandem FM13

 

پس از دانود مد آن را از حالت رر(فشرده)در بیاورید و در Documentsو سپس در پوشه Euro Truck Simulator 2و بد در پوشه modبریزید

لینک دانلود

حجم:58.98

Timber truck TGX Timber truck Man TGX

پس از دانود مد آن را از حالت رر(فشرده)در بیاورید و در Documentsو سپس در پوشه Euro Truck Simulator 2و بد در پوشه modبریزید

لینک دانلود

حجم:28.87

مطالب مرتبت

 

Volvo FM13 tandem Volvo tandem FM13

پس از دانود مد آن را از حالت رر(فشرده)در بیاورید و در Documentsو سپس در پوشه Euro Truck Simulator 2و بد در پوشه modبریزید

لینک دانلود

حجم:58.98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scania Scania RSJ truck

پس از دانود مد آن را از حالت رر(فشرده)در بیاورید و در Documentsو سپس در پوشه Euro Truck Simulator 2و بد در پوشه modبریزید

لینک دانلود

حجم:51.36mg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KAMAZ 5410 KAMAZ 5410 old truck

پس از دانود مد آن را از حالت رر(فشرده)در بیاورید و در Documentsو سپس در پوشه Euro Truck Simulator 2و بد در پوشه modبریزید

لینک دانلود

حجم:36.86mg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scania 112H Truck Scania 112H

پس از دانود مد آن را از حالت رر(فشرده)در بیاورید و در Documentsو سپس در پوشه Euro Truck Simulator 2و بد در پوشه modبریزید

لینک دانلود

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kenworth W900L v1.5 Kenworth W900L truck v1.5

پس از دانود مد آن را از حالت رر(فشرده)در بیاورید و در Documentsو سپس در پوشه Euro Truck Simulator 2و بد در پوشهmodبریزید

لینک دانلود

حجم:34.36mg

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
برده ولی آزاد

تقدیم شما از هرآنچه خوبیست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] امید که فردایی نو بسازید از گذشته ای که گذشته است [گل]