اس ام اس عاشقانه بوسه جدید

بوسه____

سـیــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـمـهـایــت ،
دسـت خـــط ِ کــیـست !
که بــوســیـدنــش ،
سـجــده ی واجــب دارد !

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود
من تمام حس چشاییم را روى لبانت جا گذاشته ام …

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

مــرا ببــوس،
روزهــای سختــی در پیــش اســت!
بگــذار تــو را
کمــی پــس‌انــداز کنــم!

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

بوسیدن تو تنها تکراریست که تکراری نمی شود …

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

کاش فراموشت می‌کردم؛
با عبورِ هر نفس
در ازدحامِ خاطره‌ی لب‌ها
از ولوله‌ی بوسه و مکث

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

فنجان چای توام ، ببین چگونه قند در دلم آب می شود به شوق لبت !

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

درست وســـــط پیشــــانـــی ات
می شـــود قبلـــــه گــاه لبـهــای مــــــن
بـــــــوسه هــایـــــم را همان جــا حوالـــــه می کنـــــم

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

بخــواب تــا نگــاهــت کنــم
و بــرای هــر نفــس تــو،
بــوســه‌ای بنشــانــم بــه طعــم
هــر چــه تــو بخــواهــی . . .

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

لبانت را می بوسم
قند ِ دلت آب می شود
و تا ابد
نمک گیر
شیرینی لبان تو می شوم

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست !
چون هم دزیدیش حال میده ! هم پس دادنش . . . !

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز
هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز
در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین!
با این همه امید محال عاشقم هنوز . . .

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه___


اگه میشد با بوس شارژت کنم ،
اینقدر می بوسیدمت که دائمی بشی !

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن
که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

بوسه هایت را کش بده …
من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنم …

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

و زندگی
از جایی
شروع میشود
که بی هوا
بوسیده میشوی…

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی
اما
” لب هایت ”
عجب تعادلی برقرار کرده است …
شیرین است ،شیرین شیرین …
در برابر این زندگی …

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

مرا ببوس!
نه یک بار که هزار بار!
بگذار آوازه عشقبازیمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند،
آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند!

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

…و از جـــایِ بـــوسـه هــایِ تـــو ،
بــر شـــانـه هــایــــم ..
خـــورشیـد بــــالا مـی آیــــد …!

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

چترت را کنار بگذار
دستانم را بگیر
بگذار در زیر باران رحمت خدا
هر دو خیس شویم
بگذار هر دو بخنیدم
بر قطراتی که بر صورتمان
می لغزند
و می رقصند
بذار فال گوش بگویم
لذت بوسه در باران
دو چندان است

_________________________________________________اس ام اس عاشقانه بوسه____

بگذار
باران بیاید
و تو بیایی و بمانی
تا تمام خاطره را
زیر باران
تا یک نگاه عمیق
تا یک تبسم عاشقانه
تا لبخند
تا بوسه
تا یک آغوش گرم
پیش ببریم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید