دانلود مد کامیون جدیدmanو...برای بازی euro truck2

رنگ جدید مان

MAN Taurus skin MAN Taurus skin

Credits:

daLuziDownloadDOWNLOAD MAN-Schwerlast-Skin-Taurus-by-daLuzi 869.75 Kb
رنگ داف

DAF Bring Norway skin DAF Bring Norway skin

Credits:

Scania R620DownloadDOWNLOAD bring-norway-skin 7.29 Mb

داخل کامیون+کامیون جدیدvolvo

New Volvo FH16 Dashboard v2.3 New Volvo FH16 Dashboard v2.3

Credits:

nIGhT-SoN (Uxot for edit)


DownloadDOWNLOAD New Volvo FH16 Dashboard v2.3 101.56 Kb
داخل اسکانیا

New Scania RED interior New Scania RED interior

Credits:

DAF1DownloadDOWNLOAD SCANIA_red.1.4.8 24.12 Mb

مانeuro6

MAN TGX Euro 6 MAN TGX Euro 6

Credits:

Mr.Greed, dimkatomson, rus47tam/ 0 نظر / 16 بازدید